DOELSTELLING

Doelstelling en werkwijze
Wij helpen kansarme mensen in heel Moldavië zonder te letten op hun geloofs¬overtuiging, ras, kleur of geslacht. Wij focussen vooral op kinderen en scholen en geven ze met onze hulp - door materialen te brengen die noodzakelijk zijn - een extra duwtje in de rug. Goed opgeleide kinderen zijn immers de basis voor een betere toekomst.

Hierbij werken we nauw samen met Step by Step (SbS) in de hoofdstad Chisinau, een landelijke (non-profit en NGO) onderwijs¬organisatie, die zich sterk maakt voor een meer open en democratische samenleving. Zij probeert dit te bereiken door het bevorderen van veranderingen binnen het onderwijssysteem en het hierin opleiden van docenten. Zij maakt deel uit van de internationale organisatie Step by Step. SbS zorgt er voor, met o.a. de hulp van Unicef, dat zoveel mogelijk kinderen adequate scholing krijgen. Hierdoor hebben zij een betere kans in de maatschappij. SbS begeleidt ook de ouders en de verzorgers om hen het nut van goede scholing te laten inzien. Kijk op hun website voor meer informatie: www.issa.nl

Via SbS bereiken ons de hulpvragen. Door deze samenwerking hebben we in Moldavië direct contact met allerlei relevante organisaties, zoals:

Verder bezoeken wij scholen en kinderdagverblijven en worden wij in contact gebracht met de meest arme gezinnen. Wij proberen hulp te bieden waar wij kunnen, ook als het om oudere mensen gaat.

De gevraagde hulp bestaat o.a. uit:

Hoe komen wij aan de financiële middelen?