MOLDAVIË

Informatief

Moldavië grenst in het westen aan Roemenië en wordt verder omgeven door de Oekraïne. Het is iets kleiner dan Nederland en heeft een heuvelachtig landschap. De hoogste top is de Balanesti van 429 meter. Slechts 12 % van Moldavië is bebost.
Moldavië heeft circa 4,4 miljoen inwoners, waarvan 65% Moldaviërs en verder Oekraïners, Russen, Gagaoezen, Bulgaren, Witrussen, Joden, Polen en Roma-zigeneurs. Van de bevolking is ongeveer 98% orthodox christen. Na de Sovjet-overheersing kwam het geloof weer tot bloei. Andere geloofsgemeenschappen zijn o.a.: de Armeense Apostolische kerk, Zevendedag adventisten, Baptisten en Pinkstergemeente. Ook is er een Moldavische Joodse gemeenschap.
De officiële taal is Moldavisch, een Roemeens dialect. In Trans-Dnjestrië wordt vooral Russisch gesproken. Er wonen daar ± 700.000 mensen. Dit deel heeft een vérgaande autonomie, evenals Gagaoezie in het zuiden.
Op 27 augustus 1991 werd Moldavië onafhankelijk van de Sovjetunie en op 27 februari 1994 waren de eerste parlementsverkiezingen. Op 28 augustus 1994 nam het parlement een nieuwe grondwet aan, waarin Moldavië wordt omschreven als een onafhankelijk democratisch en neutraal land.

Bron: o.a. www.landenweb.net/moldavie