PROJECTEN

We richten ons zowel op directe hulp, als op lange termijntrajecten en daardoor op continuïteit. Uitgangspunt blijft het stimuleren van de zelfredzaamheid. Bij ieder bezoek aan Moldavië kijken we naar de effecten van de geboden hulp tijdens de vorige reis. Ter plekke praten we dan met officiële instanties, maar ook met de mensen in de dorpen. Het is belangrijk dat wij goed geïnformeerd blijven over de situatie in het land.


Voor de financiële ondersteuning van ons werk hebben wij uw hulp nodig!!