Terug naar projectenoverzicht

Ondersteunen van pleegkinderen (Project nr. 003)

Op dit moment wonen in Moldavië ongeveer 17.000 kinderen in een internaat, onder veelal zeer slechte omstandigheden. De gebouwen zijn oud en vervallen en er is gebrek aan van alles. Gezocht wordt naar alternatieven hiervoor; kleinere tehuizen en pleeg­gezinnen. De Moldavische overheid  stimuleert dit plan en geeft hiervoor een vergoeding. De internaten zullen nooit geheel verdwijnen, maar er is zeker behoefte aan verandering. De zeer jonge kinderen van 0 tot 7 jaar worden nu al, na een observatieperiode van enkele maanden, ondergebracht in pleeggezinnen. Wij hebben twee pleeggezinnen op het platteland bezocht en voor al deze kinderen was het leven daar een verademing, vergeleken bij het wonen in een internaat. De organisatie die dit begeleidt, verdient onze steun en aandacht voor het goede werk dat ze hiermee verricht. De kinderen worden regelmatig bezocht en er wordt goed gekeken of ze op de juiste plek terecht zijn gekomen.

Om de pleeggezinnen te ondersteunen, schenken wij goederen en kleding aan deze organisatie. Ook het observatie/kindertehuis kan wel wat extra hulp gebruiken. Donaties voor dit project zijn van harte welkom.


Salvati copiii betekent: Red de kinderen!


Zonder hulp hebben deze kinderen geen toekomst

Terug naar projectenoverzicht