WIE ZIJN WIJ?

Helping Hand Moldavia is een particuliere stichting, die bestaat uit 10 vrijwilligers. Ieder van ons heeft een andere achtergrond en andere kwaliteiten. We werken samen en vullen elkaar aan, gebaseerd op wederzijds respect. Zo vormen we een hecht team, wat de effectiviteit ten goede komt. De meeste van ons hebben al een lang arbeidzaam leven achter zich liggen en gebruiken nu hun kennis en ervaring voor dit goede doel. We stellen allemaal - ook degenen die nog werken - een groot deel van onze vrije tijd beschikbaar. Dit doen wij uit een gevoel van betrokkenheid bij het armste land van Europa, waar 80% van de bevolking nog onder de armoedegrens leeft.

Wij zijn niet gelieerd aan een maatschappelijke, politieke of kerkelijke instelling. Wel worden we gesteund door een effectief netwerk, zowel in Nederland als in Moldavië.

Het beloningsbeleid van Stichting Helping Hand Moldavia is opgenomen in de Akte van Oprichting.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Ook vrijwilligers, die het bestuur op projectbasis terzijde staan, ontvangen hiervoor geen beloning. Ook zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in redelijkheid gemaakte onkosten.

Ons bestuur bestaat uit 3 personen, t.w.:

Marianne van der Horst
Voorzitter
marianne@helpinghandmoldavia.nl

Paul Hulst
Penningmeester

Vincent Hulst
Secretaris